Τι είναι η Δυσλεξία;

Πρόκειται για μια μαθησιακή δυσκολία. Τα παιδιά που έχουν Δυσλεξία κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη, δυσκολεύονται να προσανατολιστούν και να θυμηθούν χρονολογίες (ενώ κατανοούν πλήρως τα ιστορικά γεγονότα), παρουσιάζουν μια κακή εικόνα γραπτού και αντιμετωπίζουν δυσκολία στη συγκέντρωση. Έχουν ωστόσο συνδυαστικές ικανότητες, γόνιμη φαντασία και επινοητικότητα, έφεση στη μηχανολογία και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Διάγνωση:

Εύκολα διαγιγνώσκεται μέσω ενός ειδικού τεστ που πραγματοποιεί ένας εξειδικευμένος λογοθεραπευτής.

«Δεν ντρέπομαι να πω ότι έχω Δυσλεξία, εξετάζομαι προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις».


© 2012 - 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Περιεχόμενο: Κωνσταντίνα Κάλλα - Σχεδίαση: Κατερίνα Βλασσοπούλου - Υλοποίηση: Θεόδωρος Νικολακόπουλος