Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση:

Μάθημα Ώρες ανά εβδομάδα
Άγνωστο Κείμενο
4
Γνωστό Κείμενο
2
Λατινικά
3
Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Διαγωνίσματα
(κάθε Σάββατο ή Κυριακή)
3
Σύνολο 18

Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου - Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση:

Μάθημα Ώρες ανά εβδομάδα
Έκθεση 2
Διαγωνίσματα
(κάθε Σάββατο ή Κυριακή)
3
Σύνολο 5

© 2012 - 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Περιεχόμενο: Κωνσταντίνα Κάλλα - Σχεδίαση: Κατερίνα Βλασσοπούλου - Υλοποίηση: Θεόδωρος Νικολακόπουλος