Οι μαθητές του φροντιστηρίου μας μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν, δίχως να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το διαμορφωμένο από το φροντιστήριο «πακέτο» μαθημάτων για κάθε τάξη.


© 2012 - 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Περιεχόμενο: Κωνσταντίνα Κάλλα - Σχεδίαση: Κατερίνα Βλασσοπούλου - Υλοποίηση: Θεόδωρος Νικολακόπουλος