Πρόγραμμα Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου:

Μάθημα Ώρες ανά εβδομάδα
Αρχαία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Διαγωνίσματα
(κάθε Σάββατο ή Κυριακή)
3
Σύνολο 7

© 2012 - 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Περιεχόμενο: Κωνσταντίνα Κάλλα - Σχεδίαση: Κατερίνα Βλασσοπούλου - Υλοποίηση: Θεόδωρος Νικολακόπουλος