Μερικές βασικές αρχές του φροντιστηρίου μας:

  • Ο σεβασμός απέναντι στο μαθητή/-τρια αντιμετωπίζοντάς τον/την σαν ξεχωριστή, προσωπικότητα.
  • Η καλλιέργεια πνεύματος άμιλλας μεταξύ των μαθητών/-τριών.
  • Η συνεχής ενημέρωση των κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/-τριών.
  • Τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα.
  • Η διατήρηση χαμηλών τιμών στα δίδακτρα σύμφωνα με τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα.

© 2012 - 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Περιεχόμενο: Κωνσταντίνα Κάλλα - Σχεδίαση: Κατερίνα Βλασσοπούλου - Υλοποίηση: Θεόδωρος Νικολακόπουλος